Tænketank – Politisk forening – Borgerretsbevægelse

Logos er en tænketank og politisk forening dedikeret til at bevare og fremme traditionelle værdier, frihedsrettigheder og samfundets harmoniske trivsel.

Foreningen er stiftet af Rasmus Munch Søndergaard, som er jurist og under uddannelse til at blive advokat.

Formanden udtaler om foreningen:

“Vi tror på betydningen af at værne om vores arv og styrke båndene til vores kulturelle og åndelige rødder. I en tid, hvor norm-nedbrydende ideologier vinder frem, er det vigtigere end nogensinde før at opretholde traditionelle værdier.

Vi modsætter os den åndløse og destruktive tendens til at nedbryde fællesskaber gennem den fejlagtige fortælling om, at historien er drevet primært af menneskers søgen mod magten til at undertrykke og udnytte andre. Logos værdsætter den organiske udvikling af vores samfund og tror på, at hierarkier og forskelligheder er naturlige og nødvendige i en harmonisk og velfungerende orden. Lederskab og nobilitet er betinget af ansvaret for sine medmennesker, men alle garanteres retten til at bruge sine ord til at forsøge at påvirke samfundets udvikling mod det bedre.

Vi afviser idéen om, at mænd og kvinder skal være ens, og i stedet opfordrer vi til at omfavne den styrke, glæde og udvikling, der findes bag traditionelle kønsnormer. Kærligheden og ægteskab er ikke undertrykkende, men udgør forudsætningen for samfundets fornyelse og værnet mod dets forrådnelse. Samfundet bygger på værdier som tro, familie, ære og pligtfølelse. Disse værdier har stået tidens prøve og udgør fundamentet for vores civilisation. Et fundament, der bliver undergravet af radikale ideologier.

Logos er som tænketank, politisk forening og borgerretsbevægelse dedikeret til at beskytte og forny essensen af disse traditioner.”